Over Ateliers Claudine

Ateliers Claudine is een Vlaamse uitgeverij die het werk van twee bevriende auteurs, Björn Peeters en D. Willemse, uitgeeft. Op dit moment zijn we niet op zoek naar andere auteurs. Illustrators mogen steeds vrijblijvend (een link naar) hun portfolio bezorgen. Ook vertalers mogen hun gegevens en referenties bezorgen.

Interessante websites

Björn Peeters: www.peetersbjorn.be

D. Willemse: www.dwillemse.be